Justering af farveforløb under print

For at bevare stabiliteten af forløb, tæthed og farve udfører maskinen tæthedsjusteringen internt under printning. Sensoren registrerer tætheden af en patch, der oprettes på det mellemliggende overførselsbælte, hver gang der printes et større antal ark, for at udføre tæthedsjusteringen. Du kan om nødvendigt forøge frekvensen for tæthedsjusteringen for at bevare en mere stabil billedkvalitet.
Andre brugere end administratorerne bør ikke ændre indstillingerne. Du kan instruktioner i ændring af indstillingerne ved at kontakte Canon Danmark.
Hvis du forøger frekvensen for justeringen, bliver billedkvaliteten mere stabil, men justeringstiden bliver muligvis forøget, og printhastigheden kan blive påvirket negativt.

1
Tryk på  (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse>  <Justér billedkvalitet> <Justering af farveforløb under print>.
2
Tryk på <Brug indst. for Servicestatus> <OK>.
Kontakt Canon Danmark angående oplysninger om indstillingsværdien for servicestatus.
Tryk på <Brug Standardindstillinger> for at gendanne standardindstillingen for frekvensen for justeringen.
95YS-098