Zrušení úloh odesílání/tiskových úloh

Pokud na ovládacím panelu stisknete tlačítko  (Stop) během zpracování úlohy odesílání/tiskové úlohy a zobrazí se obrazovka, která vede na <Odeslat úlohy>/<Tiskové úlohy>, probíhající úloha odesílání/tisková úloha se pozastaví a zobrazí se okno <Odeslat úlohy>/<Tiskové úlohy>.
Vyberte úlohu, kterou chcete zrušit, a stiskněte <Zrušit>.
Obrazovky, které vedou na obrazovku <Odeslat úlohy>/<Tiskové úlohy>
Obrazovka <Hlavní obrazovka>
Obrazovka <Tisk>
Hlavní obrazovky nabídek <Monitor stavu> (<Kopie/Tisk>, <Odeslat>, <Příjem>, <Uložit>, <Spotř. materiál/Jiné>)
Obrazovka <Visual Message Settings>
Pokud na ovládacím panelu stisknete tlačítko  (Stop) během zpracování úlohy odesílání/faxové úlohy a zobrazí se obrazovka <Fax>/<Skenovat a Odeslat>, zobrazí se automaticky otevíraná nabídka, která přímo stornuje probíhající úlohu. Pokud se zpracovává více úloh, můžete nastavit, která úloha se má stornovat: úloha, která byla provedena poslední nebo úloha, která se právě odesílá. (<Úloha ke zrušení po stisku Stop>)
Pokud existuje úloha, která byla zahájena po stisknutí tlačítka  (Stop) na ovládacím panelu, bude tato úloha provedena.
Informace o tom, jak stornovat úlohy z obrazovky <Kopie> nebo <Fax> viz Zrušení kopírování nebo Zrušení odesílání faxů.
9EFY-05A