Problémy se skenováním

Dokumenty nelze odeslat na server pomocí funkce Skenovat a Odeslat.

Jsou správná nastavení serveru, například heslo?

Pokud se změnilo přihlašovací heslo apod. serveru (počítače), nezapomeňte také změnit nastavení uložená v adresáři nebo u tlačítek rychlé volby.
Úprava uložených míst určení v adresáři
Úprava uložených míst určení v tlačítkách volby na jeden dotek

Naskenované dokumenty nelze odeslat e-mailem.

Je správně zadáno místo určení?

Změňte nastavení uložená v adresáři nebo u tlačítek rychlé volby.
Úprava uložených míst určení v adresáři
Úprava uložených míst určení v tlačítkách volby na jeden dotek

Jsou správná nastavení serveru SMTP nebo DNS?

Pokud nelze vůbec posílat e-maily, nastavte správně server SMTP a DNS. Pokud se číslo portu pro odesílání přes SMTP nebo příjem s POP liší od výchozího, zadejte také správná čísla portů v části <Zadat číslo portu pro VYS. SMTP/PŘ. POP>.
Nastavení e-mailové/I-faxové komunikace
Nastavení DNS

Na naskenovaných dokumentech se objevují černé pruhy.

Není skenovací oblast podavače dokumentů zašpiněná?

Očistěte skenovací oblast podavače dokumentů.
Čištění podavače

Na naskenovaných dokumentech prosvítá obraz.

Je správně nastavena sytost pozadí?

Nastavte sytost pozadí na <Auto>.
Nastavení sytosti
9EFY-0S9