Omezení použití paměťových médií

Ačkoliv je použití paměťových médií, jako jsou např. paměťová zařízení USB, velice praktické a pohodlné, mohou být rovněž příčinou úniku informací, není-li jejich použití řádně řízeno. V této části jsou uvedeny postupy, jak zakázat použití paměťových médií, jak omezit možnosti ukládání naskenovaných dokumentů na paměťová média nebo jak tisknout data uložená na paměťových médiích. Pro zadání těchto nastavení jsou vyžadována přístupová práva administrátora (správce) nebo administrátora (správce) zařízení (DeviceAdmin).
 (Nastavení/Uložení) <Nastavení funkcí>  <Uložit/Přístup k souborům>  <Nastavení paměťového média>  <Použít funkci skenování/tisku>  Vyberte <Vyp> pro <Použít funkci skenování> nebo <Použít funkci tisku>  <OK>  (Nastavení/Uložení)  (Nastavení/Uložení)  <Použít změny nast.>  <Ano>
9EFY-0EW