Konfigurace komunikace systémových dat

Nastavení popsaná v této části jsou vyžadována pro použití dílčí linky pro provádění řešení jména DNS a datové komunikace přes proxy. Pro zadání těchto nastavení jsou vyžadována přístupová práva administrátora nebo administrátora sítě NetworkAdmin.
Nastavení adresy serveru DNS a nastavení serveru proxy pro dílčí linku lze použít pouze pro konkrétní systémovou datovou komunikaci, například pomocí dílčí linky pro přístup k distribučnímu serveru firmwaru. Nelze je použít pro běžné připojení k Internetu. Při použití serveru DNS nebo serveru proxy pro dílčí linku pro jiné aplikace než systémovou datovou komunikaci zaregistrujte adresy a čísla portů, která se mají použít s dílčí linkou v nastavení hlavní linky.

Nastavení DNS vedlejšího vedení

1
Stiskněte  (Nastavení/Uložení).
2
Stiskněte tlačítko <Možnosti>  <Síť>  <Nastavení dílčí linky>  <Nastavení pro komunikaci syst. dat.>  <Nastavení adresy serveru DNS>.
3
Zadejte požadovaná nastavení.
Zadejte adresu IP serveru DNS podle vašeho prostředí.
4
Stiskněte tlačítko <OK>.
5
Stiskněte tlačítko  (Nastavení/Uložení)  <Ano>.

Nastavení Proxy dílčí linky

1
Stiskněte  (Nastavení/Uložení).
2
Stiskněte tlačítko <Možnosti>  <Síť>  <Nastavení dílčí linky>  <Nastavení pro komunikaci syst. dat.>  <Nastavení Proxy>.
3
Stiskněte <Zap> pro <Použít Proxy>  konfiguraci požadovaných nastavení stiskněte <OK>.
<Adresa serveru>
Zde zadejte adresu proxy serveru, který chcete používat. Podle vašeho prostředí zadejte nastavení, jako je IP adresa a název hostitele.
<Číslo portu>
Zadejte číslo portu serveru proxy.
<Nastavit ověření>
Stisknutím nastavíte autentizační informace při použití autentizační funkce proxy serveru. Stiskněte <Zap> na zobrazené obrazovce, zadejte uživatelské jméno a heslo pro proxy autentizaci a stiskněte <OK>.
4
Stiskněte tlačítko  (Nastavení/Uložení)  <Ano>.
9EFY-047