Konfigurace nastavení zabezpečení sítě

Autorizovaní uživatelé jsou ohroženi škodlivými útoky třetích stran, jedná se např. o sniffing (falšování), spoofing (odposlech) nebo tampering (nepovolené úpravy) dat při jejich průchodu sítí, které mohou způsobit ztráty, jejichž rozsah nelze předvídat. Zařízení podporuje následující funkce, které slouží ke zvýšení zabezpečení a utajení, a tím chrání vaše důležité a cenné informace před těmito útoky.
Nastavení Firewallu
Neoprávněný přístup třetích stran a útoky a narušení v rámci sítě lze blokovat tím, že povolíte komunikaci pouze se zařízeními, které mají specifickou IP adresu. Omezení komunikace pomocí firewallu
Nastavení serveru proxy
Vyšší úrovně zabezpečení můžete dosáhnout tím, že pro připojení mimo síť, např. při procházení webových stránek, budete používat server proxy. Nastavení proxy serveru
Šifrovaná komunikace TLS
Protokol TLS se používá pro šifrování dat odesílaných prostřednictvím sítě a často také pro komunikaci přes webový prohlížeč nebo e-mailovou aplikaci. TLS umožňuje bezpečnou síťovou komunikaci při přístupu do systému stroje v různých situacích, jako například v případě použití Remote UI (Vzdálené UR) nebo distribuce informací o zařízení. Konfigurace klíče a certifikátu pro TLS
Komunikace IPSec
Zatímco protokol TLS šifruje pouze data používaná v konkrétní aplikaci, jako je například webový prohlížeč nebo e-mailová aplikace, protokol IPSec šifruje celé IP pakety (nebo jejich datové části). Díky tomu poskytuje protokol IPSec mnohem univerzálnější systém zabezpečení než protokol TLS. Konfigurace nastavení IPSec
Ověřování IEEE 802.1X
Jestliže se zařízení pokusí připojit a spustit komunikaci na síti 802.1X, musí projít procesem ověření uživatele, který prokáže, zda se o připojení pokouší oprávněný uživatel. Informace pro ověření jsou odeslány ke kontrole na server RADIUS, který na základě výsledku ověření buď povolí, nebo odmítne komunikaci se sítí. Pokud se ověření nezdaří, přepínač LAN (nebo přístupový bod) zablokuje přístup z vnější sítě. Zařízení se může k síti 802.1X připojit jako klientské zařízení. Konfigurace nastavení ověřování IEEE 802.1X
9EFY-0E5