<Nastavení VYS. vzdáleného faxu>

Zadejte nastavení na klientském stroji pro funkci vzdáleného faxu.
Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.

<Adresa serveru vzdáleného faxu>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Odeslat>  <Nastavení faxu> <Nastavení VYS. vzdáleného faxu>
S pomocí této volby můžete zadat IP adresu nebo hostitelské jméno serverového stroje pro vzdálený fax.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Adresa serveru vzdáleného faxu>
Zadejte IP adresu nebo název hostitele
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Časová prodleva VYS.>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Odeslat>  <Nastavení faxu> <Nastavení VYS. vzdáleného faxu>
Pokud stroj serveru vzdáleného faxu neodpoví dříve, než uplyne časová prodleva vysílání, úloha vzdáleného faxu se zruší.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Časová prodleva VYS.>
1 až 24 až 99 hodin (s krokem nastavení 1 hodina)
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information

<Počet linek VYS.>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Odeslat>  <Nastavení faxu> <Nastavení VYS. vzdáleného faxu>
Na stroji lze nastavit počet linek, které lze vybrat pro odesílání vzdálených faxů. Zadejte počet linek stejný, jako je počet linek připojených ke stroji serveru vzdáleného faxu.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Počet linek VYS.>
1 až 4 linky
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Vybrat prioritní linku>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Odeslat>  <Nastavení faxu> <Nastavení VYS. vzdáleného faxu>
Pro odesílání vzdálených faxů můžete nastavit linku, kterou chcete používat.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Vybrat prioritní linku>
<Auto>, <Linka 1> až <Linka n>*1, <Priorita VYS.>, <Zakázat VYS.>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Zobrazí se podle počtu linek nastavených v <Počet linek VYS.>.

<Použít IP fax>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Odeslat>  <Nastavení faxu> <Nastavení VYS. vzdáleného faxu>
S pomocí této volby můžete vybrat, zda používat IP faxy.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Použít IP fax>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Nastavení režimu IP fax. komunikace>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Odeslat>  <Nastavení faxu> <Nastavení VYS. vzdáleného faxu>
S pomocí této volby můžete zadat komunikační režim, který chcete používat pro odesílání IP faxů.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavení režimu IP fax. komunikace>
<Použít intranet>: <Zap>, <Vyp>
<Použít bránu VoIP>: <Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
9EFY-0L4