Nastavení položky Rozšířená schránka pro veřejné použití

Chcete-li dovolit sdílení souborů otevřete úložiště (Rozšířená schránka) v síti. Zadejte informace pro uložení, např. typy souborů. V Rozšířená schránka lze vytvořit prostor vymezený pro osobní použití. Chcete-li zpřístupnit Rozšířená schránka v síti, musíte stroj nastavit tak, aby byl používán jako server SMB nebo server WebDAV (Nastavení SMB nebo Nastavení WebDAV).

Rozšířená schránka Nastavení sady

1
Stiskněte  (Nastavení/Uložení).
2
Stiskněte tlačítko <Nastavení funkcí>  <Uložit/Přístup k souborům>  <Nastavení rozšířené schránky>  <Jednotná nastavení rozšířené schránky>  <Další>.
3
Nastavte způsob, jakým zpřístupnit Rozšířená schránka v síti, a stiskněte <Další>.
Chcete-li dovolit přístup do Rozšířená schránka zvnějšku nastavením stroje na server WebDAV, stiskněte <Pomocí WebDAV>.
Chcete-li dovolit přístup do Rozšířená schránka zvnějšku nastavením stroje na server SMB, stiskněte <Pomocí SMB>.
Provedete-li nastavení na <WebDAV>, <Použít server WebDAV> se nastaví na <Zap>. Provedete-li nastavení na <Pomocí SMB> nastavení <Použít server WebDAV> v části <Nastavení serveru SMB> bude změněno na <Zap>.
Nastavení WebDAV
Nastavení SMB
4
Nastavte Rozšířená schránka.
<Správa ověření>
Chcete-li používat správu ověřování, stiskněte <Zap>.
<Povolit vytvoření osobní schránky>
Chcete-li v Rozšířená schránka vytvořit prostor vymezený pro osobní použití, stiskněte <Zap>. Není-li <Správa ověření> nastavena na <Zap>, toto nastavení není možné.
<Zakázat zápis z externího zařízení>
Chcete-li v Rozšířená schránka vytvořit prostor vymezený pro osobní použití, stiskněte <Zap>.
<Typy souborů povolené pro uložení>
Vyberte typ souborových formátů, v nichž se má provádět ukládání do Rozšířená schránka.
<Formáty podp. zařízením>
Souborové formáty PDF, JPG, JPE, JPEG, TIF, TIFF, XPS, PPTX, OXPS
<Běžné kancelářské formáty>
Kromě souborů v <Formáty podp. zařízením> formáty DOC, XLS, CSV, PPT, TXT a soubory pro obecné účely.
<Vše>
Všechny souborové formáty.
5
Stiskněte <Další> a proveďte potřebná nastavení.
Provedete-li nastavení na <Pomocí WebDAV>
Nastavte, zda používat TLS, a stiskněte <Další>.
Budete-li používat TLS, stiskněte <Zap>. Proveďte nastavení klíčů a certifikátů. Konfigurace klíče a certifikátu pro TLS
Nastavíte-li <Správa ověření> a nastavení TLS na <Zap>, nastavení volby <Typ ověření> v <Nastavení serveru WebDAV> se nastaví na <Základní>. <Nastavení serveru WebDAV>
Nastavíte-li <Pomocí SMB> a nastavení <Správa ověření> na <Zap>
1
Vyberte typ ověření.
<Požadovat podpis SMB pro připojení>
Chcete-li, aby byl při připojování k serveru SMB vyžadován podpis paketu SMB, stiskněte <Zap>.
<Požadovat šifrování pro připojení>
Pro vyžádání připojení s šifrovanou SMB 3.0/3.1 komunikací při připojování k serveru SMB stiskněte <Zap>.
<Typ ověření>
Nastavíte-li typ ověřování, <Použít ověření SMB> v <Nastavení serveru SMB> se nastaví na <Zap>. <Nastavení serveru SMB>
2
Stiskněte tlačítko <Další>.
Nastavíte-li <Pomocí SMB> a nastavení <Správa ověření> na <Vyp>
Nepotřebujete provádět nastavení. Přejděte ke kroku 6.
6
Stiskněte tlačítko <OK>.
7
Stiskněte tlačítko  (Nastavení/Uložení) <Ano>.
I když je <Zakázat zápis z externího zařízení> nastaveno na <Zap>, uživatelé s právy správce mohou provádět následující operace.
Práce se složkami/soubory pro úpravy prostřednictvím přímého připojení k Rozšířená schránka z Windows Explorer na počítači.
Práce se složkami/soubory z <Síť> v <Skenovat a Uložit> nebo <Přístup k uloženým souborům> na dotykovém panelu displeje.

Odesílání e-mailu s oznámením v případě dokončení ukládání

Můžete upozornit uživatele pomocí e-mailu na to, že soubor byl uložen v Rozšířená schránka stroje. Upozornění emailem obsahuje dráhu (URI: Uniform Resource Identifier) ke složce, která obsahuje soubor.
Lze uložit maximálně 16 nastavení URI TX.
1
Spusťte Remote UI (Vzdálené UR). Spuštění Remote UI (Vzdálené UR)
2
Klikněte na [Settings/Registration] na portálové stránce. Obrazovka Remote UI (Vzdálené UR)
3
Klikněte na [Store/Access Files]  [Advanced Space Settings].
4
Klikněte na [URI TX Settings].
5
Klikněte na [Enable].
Stav upozornění se mění na <Enabled> a aktivují se všechna registrovaná nastavení URI TX.
6
Klikněte na [Register New...].
7
Proveďte potřebná nastavení.
[Path to Folder]
Zadejte cestu ke složce pro notifikaci.
Když je Rozšířená schránka otevřeno jako server SMB
Když je Rozšířená schránka otevřeno pro veřejnost jako WebDAV Server
[Notice Timing]
Zvolte časování pro odeslání URI TX.
[When specified as a store location in Scan and Store]
Upozornění je zasláno pokaždé, kdy je soubor uložen v konkrétní složce uvnitř Rozšířená schránka z <Skenovat a Uložit> na dotykovém panelu displeje. Nicméně, upozornění není odesláno, když je soubor uložen nebo když je složka přidána k podsložce.
[When a loopback address has been specified to send or forward]
Upozornění se odesílá pokaždé, když je soubor uložen ve specifikované složce v Rozšířená schránka z loopbackové adresy (adresa, která označuje tento stroj v síti), pomocí funkce odeslat nebo Přeposlat. Nicméně, upozornění není odesláno, když je soubor uložen nebo když je složka přidána k podsložce. Specifikujte loopbackovou adresu při použití Rozšířená schránka stroje jako destinace pro <Skenovat a Odeslat> nebo <Nastavení přesměrování>. Uložení míst určení do adresáře
[When the total of documents and sub-folders in the folder reaches 700]
Upozornění se odesílá, když celkový počet souborů a podsložek ve složce specifikované pro upozornění v  dosáhne hodnoty 700. Soubory a složky v podsložkách se nezapočítávají.
[When the total of documents and sub-folders in the folder reaches 900]
Upozornění se odesílá, když celkový počet souborů a podsložek ve složce specifikované pro upozornění v dosáhne hodnoty 900. Soubory a složky v podsložkách se nezapočítávají.
Můžete uložit až 1000 souborů nebo podsložek ve specifikované složce.
[Notice Destination]
Specifikujte e-mailovou adresu destinace v [Select Destination].
Můžete nastavit jednoduchou e-mailovou adresu registrovanou v adresáři nebo jednoduchou skupinu e-mailových adres jako destinaci pro upozornění.
[Subject]
Zadejte předmět pro e-mail (max. 40 znaků).
[Message]
Zadejte zprávu pro e-mail (max. 140 znaků).
Kromě textu zde zadaného se do e-mailové zprávy přidává také dráha pro složku uvedenou v  a název souboru.
8
Klikněte na [OK].
9EFY-04E