<Nastavení šifrování>

Zadejte nastavení pro zvýšení efektivního zabezpečení šifrování.
Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.

<Zakázat použití slabého šifrování>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Nastavení zabezpečení>  <Nastavení šifrování>
S pomocí této volby vyberete, zda omezit použití slabého šifrování nebo klíče a certifikátu se slabým šifrováním. Funkce správy
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Zakázat použití slabého šifrování>
<Zap>, <Vyp>
Je vybráno <Zap>:
<Zakázat použití klíče/certifikátu při slabém šifrování>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Toto nastavení se použije na funkce, jako například IPSec, TLS, Kerberos, S/MIME, bezdrátová LAN a SNMPv3.
Může se stát, že stroj nebude moci komunikovat se zařízeními, která podporují pouze slabé šifrování.
I když bude použití slabého šifrování omezeno, může se stát, že bude povoleno, a to v závislosti na konkrétním certifikátu (kořenový certifikát).
Informace o algoritmech zakázaných, když je tato volba nastavena na <Zap>, viz Specifikace systému.

<Formátovat způsob šifrování na FIPS 140-2>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Nastavení zabezpečení>  <Nastavení šifrování>
Zadejte, zda funkce používající šifrování mají splňovat požadavky normy FIPS 140-2.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Formátovat způsob šifrování na FIPS 140-2>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Toto nastavení je dostupné pro komunikaci TLS a aplikace MEAP.
Toto nastavení není dostupné pro komunikaci TLS pomocí funkce Přístup na Web z dotykového panelu zařízení.
Toto nastavení je dostupné pouze pro aplikace Toto nastavení je dostupné pro aplikace MEAP využívající poskytovatele FIPS.
Informace o algoritmech zakázaných, když je tato volba nastavena na <Zap>, viz Specifikace systému.
9EFY-0RK