Omezení funkcí odesílání faxů

Pro odesílání faxů můžete nastavit různá omezení, která mohou zabránit výskytu chyb při odesílání a úniku informací. Pro zadání těchto nastavení jsou vyžadována přístupová práva administrátora (správce).

Potvrzení faxových čísel před odesláním

Stroj lze nastavit tak, že uživatelé budou před každým odesláním faxu vyzváni k dvojímu zadání faxového čísla, čímž se zamezí chybné volbě čísla. Toto nastavení může také provést uživatel s přístupovými právy správce zařízení (DeviceAdmin).
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Odeslat>  <Nastavení faxu>  <Potvrdit zadané fax. číslo>  <Zap>  <OK>

Omezení odesílání faxů z počítače

Uživatelům můžete zakázat odesílání faxů z počítače (Odesílání faxů z počítače (Faxování z počítače)). Toto nastavení může také provést uživatel s přístupovými právy správce zařízení (DeviceAdmin).
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Odeslat>  <Nastavení faxu>  <Povolit VYS. s fax. ovladačem>  <Vyp>  <OK>

Zobrazení potvrzovací obrazovky pro faxová místa určení

Stroj lze nastavit tak, že se při odesílání faxů na faxové místo určení na displeji zobrazí potvrzovací obrazovka. Tak lze zabránit chybám při odesílání faxů.
 (Nastavení/Uložení) <Nastavení funkcí>  <Odeslat>  <Nastavení faxu>  <Potvrdit před odesláním, je-li obsaženo fax. místo urč.>  <Zap>  Vyberte možnost <Jen pro sekv. vysílání> nebo <Vše>  <OK>  (Nastavení/Uložení)  (Nastavení/Uložení)  <Použít změny nast.>  <Ano>
<Jen pro sekv. vysílání> a <Vše> nelze vybrat, je-li omezeno sekvenční vysílání (Omezení sekvenčního vysílání).
Když je zapnutá funkce pro potvrzení faxového čísla před odesláním (Potvrzení faxových čísel před odesláním), potvrzovací obrazovka se nezobrazí v případě, že je k dispozici pouze jedno místo určení.

Omezení sekvenčního vysílání

Na stroji lze omezit použití funkce sekvenčního vysílání, která uživatelům umožňuje postupné odeslání faxu více příjemcům.
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Odeslat>  <Nastavení faxu>  <Omezit sekv. vysílání, je-li obsaženo fax. místo určení>  <Zap>  <OK>  (Nastavení/Uložení)  (Nastavení/Uložení)  <Použít změny nast.>  <Ano>

Omezení odesílání z výpisu

Uživatelům můžete zakázat, aby zadali dříve použité místo určení z výpisu. Po provedení tohoto nastavení nelze při odesílání faxů vybírat dříve použitá místa určení z výpisu.
 (Nastavení/Uložení) <Nastavení funkcí>  <Odeslat>  <Běžná nastavení>  <Omezit nové odesílání z výpisu>  <Zap>  <OK>
9EFY-0ES