Správa uložených souborů

S pomocí Remote UI (Vzdálené UR) můžete tisknout, odesílat nebo mazat soubory uložené ve schránce nebo faxy a I-faxy dočasně uložené ve faxové/I-faxové schránce.

Správa souborů uložených do schránky

S pomocí stroje můžete vytisknout nebo odeslat dokumenty uložené ve schránce. Uložené dokumenty můžete také upravit tak, že z nich odstraníte určité stránky.
1
Spusťte Remote UI (Vzdálené UR). Spuštění Remote UI (Vzdálené UR)
2
Klikněte na [Access Received/Stored Files] na portálové stránce. Obrazovka Remote UI (Vzdálené UR)
3
Na stránce [Mail Box] klikněte na číslo požadované schránky.
Jestliže se zobrazí stránka pro zadání kódu PIN, zadejte PIN a klikněte na [OK].
Schránku můžete také zadat napsáním jejího čísla do [Box Number (00-99)] a kliknutím na [Open...].
4
Zadejte soubor a proveďte požadovanou operaci.
Kliknutím na ikonu [Type] nebo na název souboru můžete zobrazit detaily souboru.
Kliknutím na [Print List] můžete vytisknout seznam souborů ve schránce.
Tisk souboru
Odeslání souboru
Sloučení více souborů do jednoho souboru
Vložení souboru do jiného souboru
Duplikace souboru do jiné schránky
Změna názvu souboru
Smazání stran ze souboru
Smazání souboru
Změna nastavení schránky
Na obrazovce zobrazené v kroku 4 můžete kliknout na [Settings...] a změnit název a PIN pro vybranou schránku. Zadání nastavení pro poštovní schránku

Správa dokumentů dočasně uložených do schránky příjmu do paměti

Faxy a I-faxy dočasně uložené do schránky příjmu do paměti s pomocí zámku paměti můžete vytisknout nebo přesměrovat.
1
Spusťte Remote UI (Vzdálené UR). Spuštění Remote UI (Vzdálené UR)
2
Klikněte na [Access Received/Stored Files] na portálové stránce. Obrazovka Remote UI (Vzdálené UR)
3
Vyberte možnost [Memory RX Inbox] a klikněte na tlačítko [Memory RX Inbox].
Jestliže se zobrazí stránka pro zadání kódu PIN, zadejte PIN a klikněte na [OK].
4
Vyberte dokument a proveďte požadovanou operaci.
Kliknutím na ikonu [Type] zobrazíte podrobné informace o dokumentu.
Tisk dokumentu
Přesměrování dokumentu
Smazání souboru
Kontrola I-faxů rozdělených při příjmu
Po kliknutí na [Divided Data RX Inbox] se na obrazovce uvedené v kroku 3 zobrazí seznam I-faxů rozdělených při příjmu. Příjem I-faxů
Nastavení kódu PIN pro schránku příjmu do paměti
PIN pro schránku příjmu do paměti můžete změnit tak, že kliknete na [Settings...] na obrazovce uvedené v kroku 4 a volbu [Set PIN] označíte zaškrtávacím znaménkem.
Konfigurace nastavení zámku paměti
Příjem faxů a I-faxů do schránky příjmu do paměti můžete nastavit po kliknutí na [Memory Lock Settings...] na obrazovce uvedené v kroku 4.

Správa dokumentů dočasně uložených do důvěrné faxové schránky

Faxy a I-faxy dočasně uložené do důvěrné faxové schránky můžete vytisknout nebo smazat.
1
Spusťte Remote UI (Vzdálené UR). Spuštění Remote UI (Vzdálené UR)
2
Klikněte na [Access Received/Stored Files] na portálové stránce. Obrazovka Remote UI (Vzdálené UR)
3
Vyberte [Confidential Fax Inbox] a klikněte na číslo požadované důvěrné faxové schránky.
Jestliže se zobrazí stránka pro zadání kódu PIN, zadejte PIN a klikněte na [OK].
Důvěrnou faxovou schránku můžete také zadat napsáním jejího čísla do [Box Number (00-49)] a kliknutím na [Open...].
4
Vyberte dokument a proveďte požadovanou operaci.
Kliknutím na ikonu [Type] zobrazíte podrobné informace o dokumentu.
Tisk dokumentu
Smazání souboru
Změna nastavení důvěrné faxové schránky
Pro vybranou důvěrnou faxovou schránky můžete změnit název a PIN po kliknutí na [Settings...] na obrazovce uvedené v kroku 4.
9EFY-0FJ