Propojení s mobilními zařízeními

Připojení mobilních zařízení ke stroji se provádí dvěma způsoby, a to s pomocí „Připojení přes router (směrovač) bezdrátové sítě LAN“ a s pomocí „Přímého připojení“. Vyberte metodu připojení podle toho, v jakém komunikačním prostředí se pohybujete a jaké zařízení používáte.
Realizujte komunikaci pomocí mobilních zařízení z <Mobilní portál> (Obrazovka <Hlavní obrazovka>). Odtud můžete provést potvrzení informací o připojených mobilních zařízeních, atd.

Připojení přes router (směrovač) bezdrátové sítě LAN

Informace, týkající se připojení mobilního zařízení k routeru (směrovači) bezdrátové sítě LAN, najdete v příručkách dodaných se zařízením, nebo kontaktujte výrobce.
Proveďte připojení se strojem pomocí kabelové sítě LAN nebo routeru (směrovače) bezdrátové sítě LAN. Nastavení síťového prostředí
Chcete-li používat bezdrátovou síť LAN, musí být nainstalováno požadované bezdrátové připojení LAN. Systémové volitelné doplňky
Pokud provedete připojení ke stroji pomocí routeru (směrovače) bezdrátové sítě LAN, podrobnosti o stroji můžete potvrdit na obrazovce <Připojení LAN> stisknutím <Mobilní portál> (Obrazovka <Hlavní obrazovka>)  <Připojení LAN>.

Přímé připojení

Připojte mobilní zařízení ke stroji bezdrátově přímo bez použití bezdrátové LAN. Ke stroji se lze okamžitě bezdrátově připojit i mimo prostředí bezdrátové sítě LAN. Přímé připojení
9EFY-0AY