<Nastavení Firewallu>

Nastavte filtrování paketů povolující komunikaci jenom se zařízeními, která mají určitou adresu IP a adresu MAC.
Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.

<Filtr adres IPv4>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti>  <Síť>  <Nastavení Firewallu>
Zadejte nastavení filtrování adres IPv4.

<Filtr adres IPv6>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti>  <Síť>  <Nastavení Firewallu>
Zadejte nastavení filtrování adres IPv6.

<Filtr adres MAC>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti>  <Síť>  <Nastavení Firewallu>
Zadejte nastavení filtrování adres MAC.

<Výpis bloku IP adresy>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti>  <Síť>  <Nastavení Firewallu>
Zobrazí protokol pro blokování pomocí filtru IP adres. Zadání IP adres do nastavení firewallu
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Výpis bloku IP adresy>
<Čas>, <Typ>, <IP adresa>, <Číslo portu>, <Výsledek>, <Zobrazit IP adresu>
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
-
9EFY-0J8