Zachycení papíru v hlavní jednotce

Na obrazovce zkontrolujte místo zachycení papíru a papír odstraňte podle uvedeného postupu.
Co zkontrolovat před zahájením
Zavřete otevřené kryty.
1
Zkontrolujte, zda se papír nezachytil v oblasti se dvěma průchody pro 2 strany.
Pokud se papír zachytil, opatrně jej vytáhněte ve směru šipky.
2
Zkontrolujte, zda se papír nezachytil ve výstupní přihrádce.
Pokud se papír zachytil, opatrně jej vytáhněte ve směru šipky.
3
Zkontrolujte, zda se papír nezachytil ve víceúčelové přihrádce.
Pokud se papír zachytil, opatrně jej vytáhněte ve směru šipky.
Pokud je papír vložen ve víceúčelové přihrádce, před pokračováním k dalšímu kroku veškerý papír vyjměte.
4
Otevřete pravý kryt hlavní jednotky.
Při otevírání pravého krytu hlavní jednotky
Pokud se dotknete vnitřku hlavní jednotky elektrostatickým nábojem na rukou, může dojít k poškození součástí. Před prováděním prací, jako je výměna dílů nebo odstraňování zaseknutého papíru uvnitř hlavní jednotky, pevně uchopte rukojeť a otevřete pravý kryt hlavní jednotky. Kovová deska umístěná za rukojetí odvádí veškerou statickou elektřinu.
Pokud přerušíte práci, například výměnu dílů nebo odstraňování zaseknutého papíru uvnitř hlavní jednotky, zavřete pravý kryt hlavní jednotky. Při pokračování v práci pevně uchopte rukojeť a otevřete pravý kryt hlavní jednotky. Tím je zajištěno odvedení statické elektřiny z rukou.
5
Zkontrolujte, zda se papír nezachytil ve fixační sestavě.
Pokud se papír zachytil, opatrně jej vytáhněte ve směru šipky.
6
Zkontrolujte, zda se papír nezachytil kolem podávacího válce.
Pokud se papír zachytil, opatrně jej vytáhněte ve směru šipky.
7
Zkontrolujte, zda se papír nezachytil v oblasti podávání papíru v zásuvce na papír 1.
Pokud se papír zachytil, opatrně jej vytáhněte ve směru šipky.
8
Zkontrolujte, zda se papír nezachytil v oblasti podávání papíru ve víceúčelové přihrádce.
Pokud se papír zachytil, opatrně jej vytáhněte ve směru šipky.
9
Zkontrolujte, zda se papír nezachytil v duplexní jednotce.
Zvedněte duplexní jednotku.
Pokud se papír zachytil, opatrně jej vytáhněte ve směru šipky.
Vraťte duplexní jednotku do původní polohy.
10
Opatrně zavřete pravý kryt hlavní jednotky, dokud se neozve cvaknutí.
Podle pokynů na obrazovce pokračujte v přerušené operaci nebo v odstraňování zachyceného papíru.
9EFY-01Y