Tisk souborů uložených v jiných zařízeních

Na stroji můžete přímo tisknout soubory uložené v Rozšířená schránka jiné multifunkční tiskárny Canon nebo na serveru Windows.
1
Stiskněte tlačítko <Přístup k uloženým souborům>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
2
Stiskněte tlačítko <Síť>.
3
Vyberte zařízení, do něhož chcete provést přístup.
Informace o položkách na obrazovce a instrukce, jak je používat, najdete v části Práce se soubory a složkami uloženými v jiných zařízeních.
4
Vyberte soubor a stiskněte <Tisk>.
Vyberete-li soubory PDF nebo XPS, přejděte ke kroku 6.
Z jedné složky lze najednou vybrat a vytisknout až 6 souborů.
5
Vyberete zdroj papíru a stiskněte <OK>.
6
Zadejte počet výtisků s pomocí číselných tlačítek.
Vyberete-li v kroku 4 více souborů, stiskněte <Změnit počet kopií> a zadejte počet výtisků.
7
Podle potřeby zadejte nastavení tisku.
Informace o nastavení tisku viz v Nastavení obrazovky a operace pro tisk uložených souborů.
Pro tisk souboru PDF s heslem stiskněte <Volby>  <Heslo pro otevř. dok.>  <Heslo šifrování> nebo <Heslo zásad zabezpečení>, zadejte heslo a stiskněte <OK>. Chcete-li vytisknout soubory PDF, jejichž tisk není povolen, nebo chcete vytisknout ve vysokém rozlišení soubory PDF, pro které je povolen pouze tisk v nízkém rozlišení, zadejte nastavené heslo.
8
Stiskněte tlačítko <Spustit tisk>.
Spustí se tisk.
Tisk zrušíte stisknutím <Zrušit>  <Ano>.
9EFY-0A8