Použití stroje ve funkci jednoduchého souborového serveru

Úložné zařízení nainstalované ve stroji má sdílené úložiště, které se nazývá „Rozšířená schránka“. Tuto schránku lze používat jako souborový server, jelikož umožňuje ukládání naskenovaných dokumentů a provádění operací se soubory (prohlížení/ukládání/stahování) z počítače. Rozšířená schránka disponuje dvěma typy úložišť: Je to „sdílená schránka“, do níž je možný přístup z více počítačů, a „osobní schránka“, která slouží jako osobní úložný prostor, který není otevřený veřejnosti. Tato úložiště používejte rozdílným způsobem. Například data, která chcete sdílet s personálem podniku, ukládejte do „sdílené schránky“, a data vysokého stupně důvěrnosti ukládejte do „osobní schránky“.
Chcete-li používat Rozšířená schránka, musíte předem zadat potřebná nastavení. Nastavení položky Rozšířená schránka stroje
Aby bylo možné používat osobní schránku, je třeba předem zadat nastavení jak pro správu osobního ověření, tak pro osobní schránku. Vytvoření osobní schránky v Rozšířená schránka
Jelikož Rozšířená schránka je používána v síti, je při jejím použití běžně vyžadováno ověření uživatele. Jestliže se při přístupu do Rozšířená schránka zobrazí obrazovka pro přihlášení, zadejte stejné uživatelské jméno a heslo, které používáte pro přihlášení do systému stroje. Po dokončení operací se nezapomeňte odhlásit.
Stisknutím tohoto tlačítka <Uložit heslo> se uloží hesla, která jste zadali, takže nebudete muset zadávat hesla pro další nastavení.
Instalací volitelného úložného zařízení můžete rozšířit úložný prostor úložiště Rozšířená schránka. Systémové volitelné doplňky
Po připojení stroje k jiné multifunkční tiskárně Canon* lze sdílet uložená v Rozšířená schránka obou strojů. Propojení s jinými zařízeními
* K dispozici pouze pro stroje řady imageRUNNER ADVANCE připojené v síti
9EFY-09Y