Přepnutí jazyka displeje

Jazyk a rozvržení klávesnice zobrazené na displeji dotekového panelu můžete změnit. Přepínáte-li jazyky často, je praktické používat tlačítko <Přepnout jazyk/klávesnici>. Níže uvedeným postupem nastavte zobrazení tohoto tlačítka na displeji dotekového panelu.

Přepnutí jazyka displeje a rozvržení klávesnice

1
Stiskněte  (Nastavení/Uložení).
2
Stiskněte tlačítko <Možnosti>  <Nastavení displeje>  <Přepnout jazyk/klávesnici>.
3
Vyberte jazyk ze seznamu a stiskněte <OK>.
V případě některých jazyků je možné změnit rozvržení klávesnice. Po výběru jazyka stiskněte <Nastavit>, vyberte typ rozvržení a stiskněte <OK>.

Zobrazení tlačítka <Přepnout jazyk/klávesnici> na displeji dotekového panelu

1
Stiskněte  (Nastavení/Uložení).
2
Stiskněte tlačítko <Možnosti>  <Nastavení displeje>  <Zobrazit tlačítko Přepnout jazyk/klávesnici>.
3
Stiskněte tlačítko <Zap>  <OK>.
Nastavíte-li <Zap>,  tlačítko se zobrazí se v dolní části dotekového panelu. Aktuálně zobrazený jazyk můžete přepnout na jiný stisknutím tlačítka <Přepnout jazyk/klávesnici>, výběrem požadovaného jazyka ze seznamu a stisknutím volby <OK>.
Jazyk zobrazený na displeji můžete změnit pro každého přihlášeného uživatele. Přizpůsobení vzhledu obrazovky a provozních podmínek
9EFY-057