<Nastavení sítě>

Zadejte síťová nastavení používaná při ukládání naskenovaných originálů nebo používání uložených souborů.
Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.

<Nastavení místa v síti>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Uložit/Přístup k souborům>  <Nastavení sítě>
S pomocí této volby můžete uložit Rozšířená schránka jiného stroje řady imageRUNNER ADVANCE nebo serveru Windows jako externí referenci. Připojení k jiným zařízením
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavení místa v síti>
<Uložit> (<Název>, <Protokol>, <Místo>), <Editovat> (<Název>, <Protokol>, <Místo>), <Detaily>, <Smazat>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Protokol pro externí reference>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Uložit/Přístup k souborům>  <Nastavení sítě>
S pomocí této volby můžete vybrat protokol, který budete používat při provádění přístupu do Rozšířená schránka jiného stroje řady imageRUNNER ADVANCE nebo serveru Windows, která je otevřená pro externí použití. Připojení k jiným zařízením
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Protokol pro externí reference>
<SMB>: <Zap>, <Vyp>
<WebDAV>: <Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Potvrdit certifikát TLS pro Přístup na síť>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Uložit/Přístup k souborům>  <Nastavení sítě>
S pomocí této volby můžete zkontrolovat platnost certifikátu serveru TLS při provádění přístupu do Rozšířená schránka jiného stroje řady imageRUNNER ADVANCE nebo serveru Windows. Ověřit můžete platnost certifikátu a spolehlivost řetězce certifikátu a také zkontrolovat CN (Common Name). Připojení k jiným zařízením
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Potvrdit certifikát TLS pro Přístup na síť>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Pokud je vybrána možnost <Zap>:
<Přidat položky k Ověřit>: <CN>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Způsob zadání osobní složky>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Uložit/Přístup k souborům>  <Nastavení sítě>
Osobní složka je individuální složka, kterou může používat uživatel přihlášený pomocí správy osobního ověření. Sdílené složky a souborové servery lze nastavit a používat jako osobní složku. Nastavení osobních složek
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Způsob zadání osobní složky>
<Domácí složka>, <Uložit pro každého uživatele>, <Použít přihlašovací server>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Pokud je vybrána možnost <Domácí složka>:
<Nastavit>, <Použít info. ověření každého uživatele>
<Nastavit>: <Protokol> (<Windows (SMB)>, <WebDAV>), <Hostitelské jméno>, <Cesta ke složce>
Pokud je vybrána možnost <Použít přihlašovací server>:
<Použít info. ověření každého uživatele>
Osobní složka je složka sdílená na následujících obrazovkách.
<Skenovat a Odeslat>
<Síť> v <Skenovat a Uložit>
<Síť> v <Přístup k uloženým souborům>
9EFY-0LS