<Inicializovat po výměně dílů>

Po výměně součástí je nutné tiskárnu inicializovat. Tiskárnu inicializujte po každé výměně součásti.

<Fixační sestava>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení/Údržba>  <Údržba>  <Inicializovat po výměně dílů>
Po výměně fixační soustavy za novou proveďte inicializaci nové soustavy pomocí funkce <Fixační sestava>.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Fixační sestava>
Ano, Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
-

<ADF Maintenance Kit>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení/Údržba>  <Údržba>  <Inicializovat po výměně dílů>
Po výměně podávacího válce ADF a separační podložky ADF za nové proveďte jejich inicializaci pomocí funkce <ADF Maintenance Kit>.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<ADF Maintenance Kit>
Ano, Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
-
9EFY-0K0