Použití nástroje Color Network ScanGear 2

Originál můžete naskenovat tak, že spustíte Color Network ScanGear 2 z aplikace, jako je například Adobe Photoshop a Microsoft Office Word. S pomocí funkcí dané aplikace lze naskenované dokumenty upravit nebo uložit. Před použitím Color Network ScanGear 2 je třeba provést několik operací. Příprava k použití Color Network ScanGear 2
Informace o systémových prostředích, v nichž lze Color Network ScanGear 2 používat, viz v Nápovědě pro Color Network ScanGear 2.
Obrazovky pro Color Network ScanGear 2 uvedené v této části se mohou od vašich obrazovek lišit. Podoba obrazovek závisí na verzi používaného operačního systému Windows.
Pro spuštění Color Network ScanGear 2 jsou vyžadovány aplikace kompatibilní s TWAIN. V nápovědách k aplikacím zjistíte, zda TWAIN podporují nebo ne.

Nápověda pro Color Network ScanGear 2

Obrazovku nápovědy zobrazíte kliknutím na [Help]  [Color Network ScanGear 2 Help] na obrazovce Color Network ScanGear 2. Informace, které nejsou v Uživatelská příručka, včetně informací o funkcích ovladače a postupů, jak tyto funkce nastavit, najdete v Nápovědě.

Příprava k použití Color Network ScanGear 2

Po instalaci ovladače Color Network ScanGear 2 do počítače (Instalace ovladačů) podle následujících kroků připojte Color Network ScanGear 2 do systému stroje.
1
[]  [Color Network ScanGear 2]  [Color Network ScanGear 2 Tool].
2
Vyhledejte stroj.
Zadání IP adresy nebo hostitelského jména stroje
1
Klikněte na [Specify Address] a zadejte IP adresu nebo hostitelské jméno stroje v textovém poli [IP Address or Host Name].
Automatické vyhledání stroje
1
Klikněte na [Search for Scanners on the Network].
2
Vyberte [IP Address] nebo [IP Address or Host Name] z rozevíracího seznamu [Address Displayed in Search Result] a klikněte na [Search].
3
Kliknutím vyberte stroj ze seznamu v poli [Search Results].
3
Klikněte na [OK].
Dialogové okno [Select Scanner] se zavře.
4
Zkontrolujte, zda je vybrán tento stroj, a klikněte na [Exit].
Pro kontrolu, zda lze řádně připojit, klikněte na [Test Connection].
9EFY-09R