Použití osobního ověření pro správu tisku/faxování/vzdáleného skenování prostřednictvím počítače

Pro tisk, faxování a vzdálené skenování z počítače můžete používat správu osobního ověření (Použití počítače pro skenování (Dálkové skenování) (Windows)). Takto můžete zajistit vyšší úroveň zabezpečení, neboť stroj bude akceptovat tyto operace teprve po identifikaci uživatele.
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Správa uživatele>  <Správa ověření>  <Omezit úlohu ze vzdáleného zařízení bez ověření uživ.>  <Zap>  <OK>  (Nastavení/Uložení)  (Nastavení/Uložení) <Použít změny nast.>  <Ano>
9EFY-0CU