Nastavení statického směrování

Pro určení trasy sítě můžete nastavit statické směrování manuálně.
Například při zasílání dat ze stroje připojeného k jiným sítím prostřednictvím routeru s hlavní i dílčí linkou mohou být data odesílána prostřednictvím brány dílčí linky místo brány hlavní linky, která se používá normálně.
*1 Brána hlavní linky
*2 Brána dílčí linky
*3 Statické nastavení routingu
Při připojení k jiné síti přes směrovač zadejte předem adresu brány v <Nastavení IP adresy>. Nastavení adresy IPv4Nastavení IPv4 adresy dílčí linky
1
Stiskněte  (Nastavení/Uložení).
2
Stiskněte tlačítko <Možnosti> <Síť>  <Nastavení statického směrování>.
3
Stiskněte <Zap> pro <Nastavení statického směrování>.
4
Zvolte řádku pro registraci informací o statickém routingu ze seznamu stiskněte <Editovat>.
5
Zadejte <Adresa> a <Délka prefixu> stiskněte <Další>.
Stiskněte každé tlačítko a zadejte požadované nastavení.
6
Zadejte adresu brány stiskněte <OK> <OK>.
7
Stiskněte tlačítko  (Nastavení/Uložení) <Ano>.
Pořadí tras je zobrazeno v <Pořadí> na obrazovce nastavení statického routingu.
Můžete uložit až 16 zařízení, která mohou být připojena.
Úspěch/selhání nastavení statického směrování je zobrazena v okně <Ulož. směrování>. V dolní části obrazovky se také zobrazují chybová hlášení.
Když je v <Ulož. směrování> indikována chyba, zvolte nastavení statického routingu, u něhož se chyba vyskytla, a znovu zadejte adresu a bránu adresy.
9EFY-045