Odesílání/uložení samostatně naskenovaných dokumentů najednou v jedné dávce (Tvorba úlohy)

Pokud máte příliš mnoho originálů na vložení do podavače najednou, můžete naskenovat originály odděleně a odeslat/uložit je jako dávku dokumentů. Originály naskenované z podavače a kopírovací desky lze také odeslat/uložit společně v jedné dávce.
1
Uložte první originál. Ukládání originálů
2
Stiskněte tlačítko <Skenovat a Odeslat>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
3
Zadejte místo určení na obrazovce základních funkcí skenování. Obrazovka základních funkcí skenování
4
Podle potřeby zadejte nastavení skenování. Základní operace pro skenování originálů
5
Stiskněte tlačítko <Volby> <Tvorba úlohy>  <Zavřít>.
6
Stisknutím tlačítka  (Start) spusťte skenování originálu.
Po dokončení skenování se na displeji objeví obrazovka, která vás vyzve k naskenování dalšího originálu.
Ukládáte-li originály do podavače, odebírejte originály z výstupní přihrádky na originály po ukončení skenování každé dávky.
7
Uložte další originál a stiskněte  (Start).
Tento krok opakujte, dokud nejsou naskenovány všechny originály.
Chcete-li změnit nastavení skenování, stiskněte <Změnit nastavení>.
Chcete-li skenovat jednostranné a oboustranné originály a ukládat je jako oboustranné dokumenty, rozdělte originály do dávek sestávajících z jednostranných a oboustranných originálů. Skládá-li se například první dávka z oboustranných originálů, nastavte režim <2stranný originál>. Pro každou dávku skenovaných originálů tedy musíte manuálně nastavit nebo zrušit režim <2stranný originál>.
Nelze-li originály připravit najednou nebo chcete-li specifikovat pro každý originál různá nastavení, je užitečné nejprve skenované obrázky uložit do schránky a pak je vytisknout s použitím režimu Sloučit soubory. Tisk souborů uložených v poštovní schránce
Následující funkce se mohou používat v <Změnit nastavení> u <Skenovat a Odeslat>: Potřebná nastavení skenování musíte provést předem, protože během provozu režimu Job Build nelze měnit další funkce.
<Vybrat barvu>
<Velikost skenování>
<Sytost>
<Typ originálu>
Následující funkce lze používat v <Změnit nastavení>, pokud je místem určení <Skenovat a Uložit> <Schránka>. Potřebná nastavení skenování musíte provést předem, protože během provozu režimu Job Build nelze měnit další funkce.
<Vybrat barvu>
<2stranný originál>
<Sytost>
<Typ originálu>
Následující funkce se mohou používat v <Změnit nastavení>, pokud je místem určení <Skenovat a Uložit> <Rozšířená schránka>, <Síť> nebo <Paměťové médium>. Potřebná nastavení skenování musíte provést předem, protože během provozu režimu Job Build nelze měnit další funkce.
<Vybrat barvu>
<Velikost skenování>
<2stranný originál>
<Sytost>
<Typ originálu>
8
Stiskněte tlačítko <Spustit odesílání>.
Všechny naskenované dokumenty se sloučí do jednoho a odešlou/uloží do zadaného místa určení.
9EFY-096