Tisk v zadaný čas (Plánovaný tisk)

Můžete nastavit čas, kdy začít tisknout, což je užitečné při tisku velkých množství dokumentů v noci atd.
Chcete-li používat funkci plánovaného tisku, je nezbytné předem nastavit <Vynucené podržení> na <Vyp>.
Chcete-li používat funkci plánovaného tisku, je nezbytné předem nastavit <Použít ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> na <Vyp>.
Naplánované tiskové úlohy jsou smazány, když je <Použít ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> nastaveno na <Zap>.

Odeslání naplánovaných tiskových dokumentů z počítače

1
Otevřete dokument a zobrazte obrazovku pro tisk.
Informace o zobrazení obrazovky pro tisk najdete v nápovědě k příslušné aplikaci.
2
Vyberte stroj a klikněte na [Podrobnosti] nebo [Vlastnosti].
3
Vyberte [Naplánovaný tisk] z [Způsob výstupu] a klikněte na [Ano].
4
Zadejte [Čas začátku tisku] a klikněte na [OK].
5
Podle potřeby nakonfigurujte nastavení tisku a klikněte na [OK].
6
Klikněte na [Tisknout] nebo [OK].
Dokument se odešle na stroj.
Naplánované tiskové úlohy se provedou podle času nastaveného ve stroji. Ověřte předem, zda čas nastavený ve stroji odpovídá času ve vašem počítači.
Pokud je tisková úloha předem naplánována na dobu delší než 24 hodin, je zrušena.
Počáteční čas tisku mezi 0:00 a 23:59 je stanoven na obrazovce ovladače tiskárny, ale čas je zpracován ve formátu rok, měsíc, den, hodina, minuta a sekunda (kdy sekunda je pevně nastavena na 0).

Kontrola naplánovaných tiskových úloh

1
Stiskněte tlačítko <Tisk>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
2
Stiskněte <Naplánovaný tisk> a zkontrolujte tiskové úlohy čekající na vytištění.
Naplánovaný datum a čas tisku lze zkontrolovat v <Naplánovaný>.
Chcete-li smazat tiskovou úlohu, vyberte příslušný dokument a stiskněte <Smazat úlohu>.
Po provedení se naplánované tiskové úlohy automaticky smažou. Zároveň se ani nezobrazují ve <Vytištěné úlohy>.
9EFY-08C