Ukládání dokumentů do Rozšířená schránka

Naskenované dokumenty ukládejte do Rozšířená schránka níže uvedeným postupem. Můžete použít tuto praktickou metodu, když chcete digitalizovat velké množství dokumentů, abyste mohli sdílet informace v bezpapírovém prostředí s personálem oddělení.
Doporučujeme smazat nepotřebné soubory nebo obrazová data z Rozšířená schránka, a uvolnit tak místo pro uložení nových dokumentů.
Můžete také odesílat dokumenty do Rozšířená schránka tak, že jej určíte jako destinaci z <Skenovat a Uložit>. Pokyny pro odesílání dokumentů do Rozšířená schránka naleznete v Uložení míst určení do adresáře.
1
Uložte dokument. Ukládání originálů
2
Stiskněte tlačítko <Skenovat a Uložit>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
3
Stiskněte tlačítko <Rozšířená schránka>.
4
Stiskněte <Sdílená schránka> nebo <Osobní schránka>.
Informace o položkách na obrazovce a instrukce, jak je používat, najdete v části Práce se soubory a složkami v Rozšířená schránka.
5
Zobrazte místo pro uložení a stiskněte <Skenovat>.
6
Podle potřeby zadejte nastavení skenování.
Informace týkající se nastavení skenování najdete v části Nastavení obrazovky a operace pro skenování a uložení.
7
Stiskněte  (Start).
Originály se naskenují a uloží se jako soubory.
Skenování zrušíte stisknutím tlačítka <Zrušit> nebo  (Stop) <Ano>.
Když se zobrazí <Stisknutím tlačítka [Start] naskenujete další originál.>
Chcete-li zkontrolovat výsledek ukládání, stiskněte  (Monitor stavu) <Uložit>  <Výpis úloh>. Zobrazí-li se <NG>, uložení souboru se nezdařilo. Proveďte operaci znovu.
9EFY-0A0