<Přijmout/Přesměrovat>

Zadejte nastavení pro funkci příjmu a přesměrování.
Položka označená hvězdičkou (*)
Objeví se jenom, když má stroj funkci faxu.

<Výstup hlášení>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Přijmout/Přesměrovat>
Tímto se vytiskne seznam údajů o registraci pro nastavení odesílání/příjmu a faxu.

<Běžná nastavení>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Přijmout/Přesměrovat>
Zadejte nastavení společná pro funkci příjmu a přesměrování.

<Nastavení faxu> *

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Přijmout/Přesměrovat>
Zadejte nastavení pro příjem a přesměrování faxů.
9EFY-0L6