Zobrazení zpráv od správce

Na displeji dotekového panelu lze zobrazovat zprávy pro uživatele. Zprávy se mohou zobrazovat v dolní části displeje dotekového panelu nebo v samostatném překryvném okně a způsob zobrazení můžete vybrat podle typu zprávy nebo uživatele. Když se zpráva zobrazí v překryvném okně, můžete stejnou zprávu zobrazit také na portálové stránce Remote UI (Vzdálené UR). Pro zadání těchto nastavení jsou vyžadována přístupová práva administrátora (správce).
1
Spusťte Remote UI (Vzdálené UR). Spuštění Remote UI (Vzdálené UR)
2
Klikněte na [Settings/Registration] na portálové stránce. Obrazovka Remote UI (Vzdálené UR)
3
Klikněte na [License/Other]  [Message Board/Support Link].
4
Napište hlášení a klikněte na [OK].
[Enable Status Display]
Chcete-li, aby se zpráva zobrazila v dolní části displeje dotekového panelu, zaškrtněte toto políčko a napište zprávu do pole [Message]. Používejte toto nastavení pro zobrazení tipů pro provoz stroje a jiných zpráv s nízkou prioritou.
[Enable Pop-up Window]
Chcete-li, aby se zpráva zobrazila v překryvném okně, zaškrtněte toto políčko a napište zprávu do pole [Message]. Používejte toto nastavení pro zobrazení zpráv s vysokou prioritou.
[Display]
Zde vyberte způsob zobrazení pro překryvné okno.
[All Times]
Překryvné okno je zobrazené po celou dobu a na stroji nelze provádět operace. Používejte toto nastavení pro zobrazení zpráv, jako je například oznámení, že stroj nefunguje.
[Display When Auto Reset]
Překryvné okno se zobrazí, když na stroji nejsou po zadanou dobu provedeny žádné operace nebo když je stroj restartován. Používejte toto nastavení pro zobrazení zpráv, jako je například oznámení o plánované údržbě.
[Remote UI]
Jestliže zaškrtnete toto políčko, zpráva zobrazená v překryvném okně se zobrazí také na portálové stránce Remote UI (Vzdálené UR).
Zrušení zobrazení zprávy
Odstraňte zaškrtnutí políček pro [Enable Status Display], [Enable Pop-up Window] a [Remote UI]. Chcete-li také smazat obsah zpráv, odstraňte text napsaný do textových polí [Message].
9EFY-0H1