Ukládání papíru

Použitý zdroj papíru a způsob uložení papíru se liší podle typu a velikosti používaného papíru. Další informace o použitelných typech a velikostech papíru viz v Dostupný papír. V zájmu dosažení optimální kvality tisku správně zadejte velikost a typ uloženého papíru. Zadání velikosti a typu papíru
Před použitím papíru ověřte, zda jsou dodržena bezpečnostní opatření a správný způsob skladování. Dostupný papír
Ukládání papíru, když ještě nějaký zbývá, může způsobit podávání více listů najednou nebo uvíznutí papíru. Pokud ve stroji zbývá papír, doporučuje se vyčkat, dokud nebude spotřebován, a teprve poté uložit nový papír.
Neukládejte více druhů papíru zároveň.
9EFY-00U