Podavač

Indikátor uložení originálů

Rozsvítí se, jsou-li originály umístěny do přihrádky podávání originálů.

Kryt podavače

Otevřete tento kryt při odstraňování originálů zachycených v podavači. Zachycení papíru v podavači

Posuvná vodítka

Tato vodítka vždy nastavte podle šířky originálu.

Přihrádka podávání originálů

Zde uložené originály jsou automaticky podávány do podavače. Jsou-li uloženy dva nebo více listů papíru, originály se skenují postupně bez přerušení. Ukládání originálů

Skenovací oblast podavače dokumentů

V této oblasti probíhá skenování originálů uložených do podavače.

Kopírovací deska

Skenujete-li knihy, objemné originály, tenké originály a jiné originály, které nelze skenovat s použitím podavače, uložte tyto originály na kopírovací desku. Ukládání originálů

Nástavec výstupní přihrádky na originály

Tento nástavec vysuňte při skenování originálů velkého formátu, abyste předešli jeho přepadnutí přes okraj podavače.

Zarážka originálů

Zarážka originálů zabraňuje velkým originálům ve vyklouznutí z přihrádky nebo přepadnutí přes okraj.

Indikátor výstupu originálů

Aby se originály nezachytily ve výstupní přihrádce na originály, tento indikátor během výstupu originálů svítí a po vysunutí všech originálů chvilku bliká.

Výstupní přihrádka na originály

Zde vystupují naskenované originály.

Držák originálů

Přidržuje originály, aby se na výstup podávaly úhledně.
Pokud je na skleněnou desku vložen silnější dokument, například kniha nebo časopis, netlačte na podavač.
Do oblasti výstupu originálů nepokládejte žádné předměty. Kdybyste tak učinili, mohli byste originály poškodit.
V zájmu zajištění dobré kvality tisku pravidelně čistěte podavač a kopírovací desku. Pravidelné čištění
9EFY-00E