Provádění ověření uživatelů při distribuci informací o zařízení

Příslušným nastavením můžete zadat provádění ověřování uživatelů při příjmu informací o zařízení, a zabránit tak, aby klientský stroj přijal neověřené informace. Při tomto nastavení bude nutné používat funkci správy osobního ověření (Konfigurace nastavení správy osobního ověření) jak na hostitelském stroji, tak na klientském stroji, který odesílá a přijímá informace o zařízení. Pro zadání těchto nastavení jsou vyžadována přístupová práva administrátora (správce).

Nastavení informací ověřování na hostitelském stroji

Na hostitelském stroji, který provádí distribuci informací o zařízení, můžete nastavit uživatelské jméno a heslo používané pro ověřování. Můžete také zadat doménu na základě ověřovacího zařízení.
1
Stiskněte  (Nastavení/Uložení).
2
Stiskněte tlačítko <Nastavení správy>  <Správa zařízení>  <Nastavení distribuce informací o zařízení>  <Nastavit ověření MEAP>.
3
Nastavte potřebné informace a stiskněte <OK>.
<Uživatelské jméno>/<Heslo>
Zde zadejte uživatelské jméno a heslo správce s přístupovými právy administrátora (správce). Zajistěte, aby byl tento administrátor (správce) uložen jako uživatel na klientském stroji a na ověřovacím serveru používaném klientským strojem.
<Místo určení pro přihlášení>
Je-li administrátor (správce) zadaný v uložený na ověřovacím serveru, zadejte jméno domény NetBIOS ověřovacího serveru.

Spuštění funkce ověřování na klientském stroji

Klientský stroj můžete nastavit tak, aby se při příjmu informací o zařízení provádělo osobní ověření. Před provedením tohoto postupu zajistěte, aby byl administrátor s informacemi ověřování nastavenými na hostitelském stroji (Nastavení informací ověřování na hostitelském stroji) zaregistrován na klientském stroji.
1
Stiskněte  (Nastavení/Uložení).
2
Stiskněte tlačítko <Nastavení správy>  <Správa zařízení>  <Nastavení distribuce informací o zařízení> <Použít ověření MEAP při příjmu>.
3
Vyberte <Zap> a stiskněte <OK>  <OK>.
4
Stiskněte tlačítko  (Nastavení/Uložení)  (Nastavení/Uložení)  <Použít změny nast.>  <Ano>.
9EFY-0HC