<Výchozí nastavení výstupu hlášení>

Zadejte výchozí nastavení používané při tisku hlášení, jako je např. Hlášení o vysílání a Hlášení správy komunikace.
Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.

<2stranný tisk>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Běžný>  <Nastavení tisku>  <Výchozí nast. výstupu hlášení>
Zadejte, zda se má hlášení tisknout na obě strany papíru.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<2stranný tisk>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
9EFY-0K6