Práce se soubory a složkami uloženými na paměťovém médiu

S pomocí stroje můžete na paměťovém médiu vytvářet složky a odstraňovat soubory uložené na paměťovém médiu. Na paměťovém médiu si můžete například uložit soubor vytvořený na počítači, vytisknout a poté jej smazat ze stroje.
1
Stiskněte tlačítko <Přístup k uloženým souborům>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
2
Stiskněte tlačítko <Paměťové médium>.
3
Vyberte požadované paměťové médium.
<Nahoru>
Stisknutím tohoto tlačítka provedete posun z aktuální úrovně o úroveň výš.
<Kontrola informací média>
S pomocí této volby můžete zkontrolovat sériové číslo a volný prostor na paměťovém médiu.
Stiskněte, chcete-li odebrat paměťové médium. Toto tlačítko vždy stiskněte, abyste zajistili bezpečné odebrání paměťového média. Instrukce, jak provést odebrání paměťového média, viz v Odebrání paměťového média.
4
Provádějte operace se soubory a složkami.
Uložené soubory a složky
Zde se zobrazuje, zda jsou soubory nebo složky vybrány, dále ikony označující typ souboru nebo složky, názvy, velikosti souborů a data/časy uložení.
Stisknutím <Název> nebo <Datum/Čas> setřídíte seznam souborů a složek podle názvů nebo podle data/času ve vzestupném () nebo sestupném () pořadí.
Pokud se přihlásíte pomocí osobní správy autentizace, bude uchována poslední podmínka pro třídění. Seznam položek, které je možno personalizovat
Při výběru souborů se pro každý zobrazují číslované ikony v pořadí, v jakém soubory vybíráte. Tisknete-li najednou více souborů, tisknou se v tomto pořadí.
Celkový počet souborů/složek, počet vybraných souborů a poměr využité paměti paměťového média
Zde se zobrazuje celkový počet souborů/složek uložených na paměťovém médiu, počet aktuálně vybraných souborů a poměr využité paměti paměťového média.
<Tisk>
S pomocí tohoto tlačítka se provádí tisk souborů. Tisk souborů uložených na paměťovém médiu
<Operace ve složce>
Toto tlačítko stiskněte v následujících případech.
Když kontrolujete <Detaily> týkající se složky, která existuje na zobrazené úrovni
Když provádíte <Vytvořit složku> na zobrazené úrovni
Když provádíte <Smazat> týkající se složky, která existuje na zobrazené úrovni
Následující funkce lze zkontrolovat v nabídce <Detaily>. Složku můžete přejmenovat také po stisknutí tlačítka <Přejmenovat složku>.
Název složky
Místo
Aktualizováno
<Editovat soubor>
Stiskněte, chcete-li přejmenovat nebo odstranit soubory.
<Zobrazit obraz>
S pomocí této volby zobrazíte náhled obrazu souboru. Po kontrole můžete také vytisknout obraz náhledu a vymazat nepotřebné strany.
<Detaily>
Zobrazí se následující položky. Soubor můžete přejmenovat také po stisknutí tlačítka <Změnit název souboru>.
Název souboru
Místo
Typ souboru
Velikost
Aktualizováno
<Zrušit výběr>
S pomocí této volby zrušíte výběr všech souborů vybraných v bodě .
Tlačítko pro přepínání zobrazení
Stisknutím tlačítka <Nahoru> přejdete z aktuální úrovně o úroveň výš. Pro aktualizaci obsahu zobrazené obrazovky stiskněte <Update>.
Změna názvu souboru
Zobrazení náhledu obrazu souboru
Kontrola podrobných informací souboru
Smazání souboru
Skenování a uložení dokumentů
Vytvoření složky
Změna názvu složky
Kontrola podrobných informací o složce
9EFY-0AL