<Nastavit fax./I-fax. schránku>

Zadejte nastavení pro faxovou/I-faxovou schránku.
Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.
Položka označená hvězdičkou (*)
Objeví se jenom, když má stroj funkci faxu.

<Nastavit/Uložit důvěrné faxové schránky>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Přijmout/Přesměrovat> <Běžná nastavení> <Nastavit fax./I-fax. schránku>
S pomocí této volby můžete jednotlivým důvěrným faxovým schránkám přiřadit název a také nastavit PIN.
Nastavení/uložení důvěrných faxových schránek
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavit/Uložit důvěrné faxové schránky>
<Schránka č.>: 00 až 49
Ano
Ano
Ne
Ano
C
Box Settings
<Uložit název schránky>
Ano
Ano
Ne
Ano*1
C
Box Settings
<PIN>
Ano
Ano
Ne
Ano
C
Box Settings
<Nastav. odes.URL>
Ano
Ano
Ne
Ano*1
C
Box Settings
<Inicializovat>
Ano
Ano
Ne
Ano
Ne
-
*1 Označuje položky, které se nedoručí, když je nastaven PIN.

<PIN schránky PŘ. do paměti>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Přijmout/Přesměrovat>  <Běžná nastavení>  <Nastavit fax./I-fax. schránku>
S pomocí této volby můžete nastavit PIN pro schránku příjmu do paměti.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<PIN schránky PŘ. do paměti>
<Nastavit>: <PIN>, <Potvrdit>
Ano
Ne
Ne
Ne
C
Box Settings
Jelikož uložený PIN nelze žádným způsobem ověřit, zadávaný PIN si vždy poznamenejte a pečlivě uschovejte.

<Použít zámek paměti faxu> *

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Přijmout/Přesměrovat>  <Běžná nastavení>  <Nastavit fax./I-fax. schránku>
Můžete vybrat, zda se mají přijaté faxové dokumenty uložit do schránky příjmu do paměti. Ukládání přijatých dokumentů do paměti stroje (Příjem do paměti)
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Použít zámek paměti faxu>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ne
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information

<Použít zámek paměti I-faxu>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Přijmout/Přesměrovat>  <Běžná nastavení>  <Nastavit fax./I-fax. schránku>
Můžete vybrat, zda se mají přijaté I-faxové dokumenty uložit do schránky příjmu do paměti. Ukládání přijatých dokumentů do paměti stroje (Příjem do paměti)
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Použít zámek paměti I-faxu>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ne
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information

<Počáteční čas zámku paměti>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Přijmout/Přesměrovat>  <Běžná nastavení>  <Nastavit fax./I-fax. schránku>
S pomocí této funkce můžete zadat čas, kdy se má aktivovat funkce příjmu do paměti. V zadaný čas se stroj automaticky přepne do režimu příjmu do paměti.
Nastavení počátečního času pro příjem do paměti
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Počáteční čas zámku paměti>
<Každý den> (1 až 5), <Zadat dny> (<Ne> až <So>, 1 až 5), <Vyp>
Ano
Ne
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information

<Koncový čas zámku paměti>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Přijmout/Přesměrovat>  <Běžná nastavení>  <Nastavit fax./I-fax. schránku>
S pomocí této funkce můžete zadat čas, kdy se má deaktivovat funkce příjmu do paměti. V zadaný čas stroj automaticky zruší režim příjmu do paměti.
Nastavení koncového času pro příjem do paměti
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Koncový čas zámku paměti>
<Každý den> (1 až 5), <Zadat dny> (<Ne> až <So>, 1 až 5), <Vyp>
Ano
Ne
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information

<Časová prodleva PŘ. dělených dat>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Přijmout/Přesměrovat>  <Běžná nastavení>  <Nastavit fax./I-fax. schránku>
Když přijímáte dělené I-faxové dokumenty a nedaří se přijmout následně zasílaná data, můžete nastavit časový úsek, po kterém dojde ke zrušení přijímání. Data, která přijmete v nastaveném časovém úseku, se vytisknou.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Časová prodleva PŘ. dělených dat>
0 až 24 až 99 h
Ano
Ne
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
Pokud dělená data smažete, nebudete je moci sloučit tak, aby vytvořila celý dokument, i když zbývající dělená budou přijata později.
Dělená data nelze vytisknout jako normální obraz dříve, než se data sloučí.

<Přesm. dočasně ulož. soubor do schr. PŘ. do paměti>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Přijmout/Přesměrovat>  <Běžná nastavení>  <Nastavit fax./I-fax. schránku>
Můžete zadat, zda se mají přijaté dokumenty automaticky přesměrovat do schránky příjmu do paměti, pokud je není možné vytisknout kvůli chybě atd. Ukládání přijatých dokumentů do paměti stroje (Příjem do paměti)
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Přesm. dočasně ulož. soubor do schr. PŘ. do paměti>
<Ano>, <Ne>
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
-
9EFY-0L9