Aktualizace firmwaru (Distribuce)

Má-li stroj přístup na internet, nejnovější firmware pro stroj můžete stáhnout z distribučního serveru Canon. To je patrně flexibilnější a praktičtější než druhý způsob aktualizace (Aktualizace firmwaru), protože je k dispozici jak ruční, tak automatická aktualizace, díky čemuž můžete provádět stahování firmwaru v zadaný čas, nebo jakmile je nejnovější verze k dispozici. Pro provedení těchto operací jsou vyžadována přístupová práva administrátora. Tato funkce nemusí být ve vaší zemi nebo oblasti k dispozici.
Příprava k aktualizaci firmwaru
Zálohujte si data stroje a nastavení pro případ, že se aktualizace firmwaru neprovede správně.
1
Spusťte Remote UI (Vzdálené UR). Spuštění Remote UI (Vzdálené UR)
2
Klikněte na [Settings/Registration] na portálové stránce. Obrazovka Remote UI (Vzdálené UR)
3
Klikněte na [License/Other]  [Register/Update Software].
4
Proveďte test komunikace.
Vyzkoušejte, zda přes síť můžete provést přístup na distribuční server.
1
Klikněte na [Display Logs/Communication Test].
2
Klikněte na [Communication Test]  [Yes].
Zobrazí se výsledky testu komunikace.
Jestliže se zobrazí hlášení [Could not connect to distribution server. Check the distribution server and network.], zkontrolujte, zda je řádně připojen kabel LAN a zda jsou správně zadána nastavení sítě. Nastavení s pomocí průvodce nastavením
5
Klikněte na [Distributed Update]  [Confirm New Firmware].
6
Zadejte potřebná nastavení.
[Current Version]/[Applicable Firmware]
Zde můžete zkontrolovat aktuální a novou verzi firmwaru (v uvedeném pořadí).
[Release Note]
Zde se zobrazují důležité informace. V každém případě si je přečtěte a důkladně se s nimi seznamte.
[Distribution Schedule]
Chcete-li stáhnout firmware okamžitě, vyberte volbu [Distribute now]. Chcete-li, aby se firmware automaticky stahoval v zadané datum a čas, vyberte [Distribute at specified date and time] a zadejte datum a čas do polí [Year]/[Month]/[Date]/[Time]. Čas můžete nastavit týden dopředu.
[Timing to Apply]
Chcete-li aby se firmware použil automaticky ihned po dokončení stahování, vyberte [Apply immediately after distribution]. Chcete-li, aby se firmware použil automaticky v zadané datum a čas, vyberte [Apply at specified date and time] a zadejte datum a čas do polí [Year]/[Month]/[Date]/[Time]. Můžete také vybrat volbu [Apply manually] a zadat použití firmwaru ručně.
[Updated Module Only]
Vyberte [On], chcete-li provést přírůstkovou aktualizaci (stáhnout pouze rozdíl mezi aktuální a novou verzí firmwaru). Chcete-li stáhnout celý firmware, vyberte [Off]. Upozornění. Některé verze firmwaru přírůstkovou aktualizaci nepodporují.
[E-Mail Address]
Zde zadejte svou e-mailovou adresu. Na zde zadanou e-mailovou adresu distribuční server posílá stav aktualizace.
[Comments]
Zde zadejte popis nebo poznámku, které chcete přidat k e-mailu. Provádíte-li správu více strojů, zadejte název zařízení, abyste přijatý stav aktualizace mohli snadno identifikovat.
7
Klikněte na [Execute]  [OK].
Jestliže se zobrazí obrazovka pro odsouhlasení licenčního ujednání, přečtěte si uvedené informace a klikněte na [I Agree].
Jestliže v předchozím kroku vyberete [Apply immediately after distribution] nebo [Apply at specified date and time], stroj se automaticky restartuje okamžitě po zadání použití firmwaru. V případě že je vybrána volba [Apply manually], musíte zadat použití staženého firmwaru ručně. Použití staženého firmwaru
Opětovné změnění distribuovaných nastavení aktualizace může stažený firmware smazat nebo zrušit časová nastavení.
Zrušení plánu distribuce
Na obrazovce zobrazené v kroku 5 klikněte na [Delete Scheduled Distribution]  [Yes].
TIPY
Automatické získávání nového firmwaru (plánovaná aktualizace)
Jestliže v kroku 5 kliknete na [Scheduled Update Settings]  [Edit], můžete stroj nastavit tak, aby pravidelně prováděl přístup na distribuční server pro nový firmware. Je-li nový firmware k dispozici, stáhne se a na stroji se provede aktualizace firmwaru.

Použití staženého firmwaru

1
Spusťte Remote UI (Vzdálené UR). Spuštění Remote UI (Vzdálené UR)
2
Klikněte na [Settings/Registration] na portálové stránce. Obrazovka Remote UI (Vzdálené UR)
3
Klikněte na [License/Other]  [Register/Update Software].
4
Klikněte na [Distributed Update]  [Apply Firmware]  [OK].
Okamžitě po zadání použití firmwaru se stroj automaticky restartuje.
Odstranění firmwaru
Klikněte na [Delete Firmware]  [OK].
Konfigurace nastavení z ovládacího panelu
K distribuovaným nastavením aktualizace lze přejít a konfigurovat je také stisknutím  (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Licence/Jiné>  <Uložit/Aktualizovat software>  <Update Firmware>. <Licence/Jiné>
9EFY-0FY