Kontrola doplňků nainstalovaných na tomto přístroji

Můžete zkontrolovat volitelná zařízení a funkce nainstalované na tomto přístroji.
1
Stiskněte klávesu  (Informace o počitadlu/zařízení) nebo [Informace o počitadlu/zařízení] (modely s kolmým ovládacím panelem).
Položky zobrazené na obrazovce <Hlavní obrazovka>
Ovládací panel
2
Stiskněte <Informace o zařízení/Jiné>  <Kontr. konfig. zařízení>.
3
Zkontrolujte volitelná zařízení a funkce.
Některé zobrazené funkce jsou poskytovány standardně.
Můžete také zkontrolovat verzi čipu TPM.
4
Stiskněte tlačítko <OK>.
9EFY-0HU