<Výstup hlášení>

Tímto se vytiskne seznam údajů o registraci pro nastavení odesílání/příjmu a faxu.
Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.
Položka označená hvězdičkou (*)
Objeví se jenom, když má stroj funkci faxu.

<Seznam uživ. dat VYS./PŘ.>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Odeslat>  <Výstup hlášení>
S pomocí této volby můžete vytisknout seznam nastavení pro odesílání/příjem uložených ve stroji. Tisk hlášení a seznamů
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Seznam uživ. dat VYS./PŘ.>
<Ano>, <Ne>
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
-

<Seznam fax. uživatelských dat> *

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Odeslat>  <Výstup hlášení>
S pomocí této volby můžete vytisknout seznam nastavení faxu uložených ve stroji. Tisk hlášení a seznamů
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Seznam fax. uživatelských dat>
<Ano>, <Ne>
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
-
9EFY-0KY