Nastavení proxy serveru

Pro zprostředkování komunikace nemusíte používat pouze stroj, ale můžete nastavit proxy server a používat jej že při připojování na zařízení mimo síť, např. při procházení webových stránek. Použití proxy serveru zvyšuje úroveň zabezpečení, protože stroj neprovádí přímý přístup do zdrojů mimo síť. Pro zadání těchto nastavení jsou vyžadována přístupová práva administrátora nebo administrátora sítě NetworkAdmin.

1
Stiskněte  (Nastavení/Uložení).
2
Stiskněte tlačítko <Možnosti>  <Síť>  <Nastavení TCP/IP>  <Nastavení Proxy>.
3
Nastavte <Použít Proxy> na <Zap>, proveďte potřebná nastavení a stiskněte <OK>.
<Adresa serveru>
Zde zadejte adresu proxy serveru, který chcete používat. V závislosti na prostředí zadejte IP adresu nebo hostitelské jméno.
<Číslo portu>
Zde zadejte číslo portu proxy serveru, který chcete používat.
<Použít Proxy se stejnou doménou>
Zde vyberte <Zap>, chcete-li proxy server používat i při komunikaci se zařízeními ve stejné doméně.
Toto nastavení se zobrazuje pouze pro obrazovku nastavení proxy serveru hlavní linky.
<Nastavit ověření>
Chcete-li používat funkci ověření proxy serveru, stiskněte toto tlačítko a nastavte informace pro ověření. Na zobrazené obrazovce stiskněte <Zap>, zadejte uživatelské jméno a heslo pro ověření proxy serveru a stiskněte <OK>.
4
Stiskněte tlačítko  (Nastavení/Uložení)  (Nastavení/Uložení) <Použít změny nast.>  <Ano>.
9EFY-0EA