<Nastavit akci>

Zadejte nastavení pro úpravu akcí stroje.
Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.

<Prodleva rozpoznání stisku tlačítka Start>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení/Údržba>  <Nastavit akci>
Upravte dobu dotyku nutnou ke spuštění zpracování.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Prodleva rozpoznání stisku tlačítka Start>
-1 až 0 až +7
Ne
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
9EFY-0JW