<Nastavení Firewallu>

Nastavte filtrování paketů na vedlejší linku (povolující komunikaci jenom se zařízeními, která mají určitou adresu IP).
Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.

<Filtr adres IPv4>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti>  <Síť>  <Nastavení dílčí linky> <Nastavení Firewallu>
Zadejte nastavení filtrování adres IPv4 v komunikaci vedlejší linky.
<Výstupní filtr>
 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti>  <Síť>  <Nastavení dílčí linky> <Nastavení Firewallu>  <Filtr adres IPv4>
Zadejte přenosový filtr v nastaveních dílčí linky. Nastavení brány firewall vedlejšího vedení
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Výstupní filtr>
<Použít filtr>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Výchozí zásady>: <Povolit>, <Odmítnout>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Uložit> (až 16 adres IPv4), <Detaily/Editovat>, <Smazat>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Uložit>
<Jedna adresa>, <Více adres> (<První adresa>, <Poslední adresa>), <Adresa prefixu> (<Adresa>, <Délka prefixu>), <Číslo portu> (<Nezadávat>, <Zadat>)
<Zadat> (<Číslo portu>): <Přidat>, <Smazat>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Detaily/Editovat>
<Jedna adresa>, <Více adres> (<První adresa>, <Poslední adresa>), <Adresa prefixu> (<Adresa>, <Délka prefixu>), <Číslo portu> (<Nezadávat>, <Zadat>)
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Délka prefixu> (1 až 32)
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Vstupní filtr>
 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti>  <Síť>  <Nastavení dílčí linky> <Nastavení Firewallu>  <Filtr adres IPv4>
Zadejte filtr příjmu v nastaveních dílčí linky. Nastavení brány firewall vedlejšího vedení
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Vstupní filtr>
<Použít filtr>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Výchozí zásady>: <Povolit>, <Odmítnout>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Uložit> (až 16 adres IPv4), <Detaily/Editovat>, <Smazat>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Uložit>
<Jedna adresa>, <Více adres> (<První adresa>, <Poslední adresa>), <Adresa prefixu> (<Adresa>, <Délka prefixu>), <Číslo portu> (<Nezadávat>, <Zadat>)
<Zadat> (<Číslo portu>): <Přidat>, <Smazat>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Detaily/Editovat>
<Jedna adresa>, <Více adres> (<První adresa>, <Poslední adresa>), <Adresa prefixu> (<Adresa>, <Délka prefixu>), <Číslo portu> (<Nezadávat>, <Zadat>)
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Délka prefixu> (1 až 32)
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
9EFY-0JJ