<Získat vzdálený adresář>

Zadejte nastavení pro získání vzdáleného adresáře.
Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.
Položka označená hvězdičkou (*)
Objeví se jenom, když má stroj funkci faxu.

<Získat adresář>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavit místo určení>  <Získat vzdálený adresář>
Můžete zadat, zda se má jako vzdálený adresář použít adresář jiného stroje řady imageRUNNER ADVANCE v síti.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Získat adresář>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information

<Adresa serveru vzdáleného adresáře>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavit místo určení>  <Získat vzdálený adresář>
S pomocí této volby můžete zadat IP adresu nebo hostitelské jméno zařízení, které otevře vzdálený adresář k externímu použití. IP adresu lze zadat s použitím IPv4 nebo IPv6.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Adresa serveru vzdáleného adresáře>
Zadejte IP adresu nebo Název hostitele
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Časová prodleva komunikace>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavit místo určení>  <Získat vzdálený adresář>
S pomocí této volby můžete nastavit časovou prodlevu komunikace. Když zařízení otvírající vzdálený adresář neodpoví do uplynutí zadané doby, stroj se přestane pokoušet získat místa určení z tohoto zařízení.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Časová prodleva komunikace>
15 až 30 až 120 s
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information

<Nastavení autom. výběru linky fax. VYS.> *

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavit místo určení>  <Získat vzdálený adresář>
Stroj můžete nastavit tak, aby při odesílání faxu na místo určení získané ze vzdáleného adresáře automaticky zvolil faxovou linku místo linky uložené pro místo určení.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavení autom. výběru linky fax. VYS.>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
9EFY-0R0