Použití ID oddělení pro správu tisku nebo vzdáleného skenování prostřednictvím počítače

S pomocí správy ID oddělení můžete řídit operace tisku a vzdáleného skenování prováděné prostřednictvím počítače (Použití počítače pro skenování (Dálkové skenování) (Windows)). Tuto funkci používejte, když chcete zvýšit úroveň zabezpečení nebo sledovat počet vytištěných stran.
1
Stiskněte  (Nastavení/Uložení).
2
Stiskněte tlačítko <Nastavení správy>  <Správa uživatele>  <Správa ID oddělení>.
3
Vyberte <Vyp> pro funkce, jejichž použití chcete řídit, poté stiskněte <OK>.
Pokud je zvolena volba <Vyp>, musí být ID oddělení zadáno při vykonávání odpovídající úlohy.
9EFY-0E1