Tisk souborů uložených v poštovní schránce

Soubory uložené ve schránce tiskněte níže uvedeným postupem. Jelikož soubory jsou ukládány s nastavením tisku, při jejich tisku můžete vždy dosáhnout stejného výsledku. Nastavíte-li časový interval pro uložení do schránky na neomezenou dobu (Zadání nastavení pro poštovní schránku) a uložíte každodenně používané dokumenty, jako je např. titulní stránka faxu, s nastavením tisku, můžete si ušetřit práci s prováděním tisku z počítače.
1
Stiskněte tlačítko <Přístup k uloženým souborům>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
2
Stiskněte tlačítko <Schránka>.
3
Vyberte požadovanou schránku.
Informace o položkách na obrazovce a instrukce, jak je používat, najdete v části Úprava souborů uložených v poštovní schránce.
4
Vyberte soubor a stiskněte <Tisk>.
V jedné schránce lze najednou lze vybrat a vytisknout až 100 souborů. Pokud jsou však ve schránce rezervované úlohy, počet souborů, které můžete vybrat a vytisknout, závisí na počtu rezervovaných souborů.
5
Zadejte počet výtisků s pomocí číselných tlačítek.
Vyberete-li v kroku 4 více souborů, stiskněte <Změnit počet kopií> a zadejte počet výtisků.
6
Podle potřeby zadejte nastavení tisku.
Informace o nastavení tisku viz v Nastavení obrazovky a operace pro tisk uložených souborů.
Na obrazovce pro výběr souboru byly soubory, u kterých je zobrazena ikona s , uloženy společně s nastaveními tisku, zadanými při jejich uložení. Chcete-li tisknout pomocí těchto nastavení, nepoužívejte možnost <Změnit nastavení tisku>. Může se stát, že zadaná nastavení již nebude možné použít.
7
Stiskněte tlačítko <Spustit tisk>.
Spustí se tisk.
Tisk zrušíte stisknutím <Zrušit>.
Může se stát, že u některých souborů uložených z počítače nebude tisk možný, protože stroj nepodporuje nastavení souboru.
Obraz náhledu souboru můžete zobrazit a vytisknout z této obrazovky. Úprava souborů uložených v poštovní schránce
Maximální počet tisků, které lze zadat, je 100.
9EFY-0AE