Provedení odeslání/uložení v zadaný čas

Na stroji si můžete naskenovat originály předem a nastavit stroj tak, aby provedl odeslání/uložení naskenovaných dokumentů v zadaný čas.
1
Uložte originál. Ukládání originálů
2
Stiskněte tlačítko <Skenovat a Odeslat>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
3
Zadejte místo určení na obrazovce základních funkcí skenování. Obrazovka základních funkcí skenování
4
Podle potřeby zadejte nastavení skenování. Základní operace pro skenování originálů
5
Stiskněte tlačítko <Volby>  <Odložené odesílání>.
6
Zadejte čas pro odeslání/uložení a stiskněte <OK>.
Zadejte všechny čtyři číslice času. Například pro čas 5 minut po 7. hodině zadejte „0705“ a pro čas 18 minut po 23. hodině zadejte „2318“.
7
Stiskněte tlačítko <Zavřít>.
8
Stiskněte  (Start).
Dokumenty se naskenují a odešlou/uloží v zadaný čas.
Na obrazovce <Monitor stavu> můžete zkontrolovat, zda se odeslání/uložení dokončilo nebo ne. Kontrola stavu a výpisu pro naskenované dokumenty
Pro odložené odesílání můžete rezervovat až 64 úloh. Skutečný počet odesílaných úloh, které stroj dokáže zpracovat, však může být menší než 64, což závisí na následujících podmínkách:
Zda je odesíláno více dokumentů najednou.
Zda jsou odesílány rozsáhlé dokumenty.
Když je pro schránku Mail Box a Fax/I-Fax Inbox používáno velké množství paměti
9EFY-09A