<Ověření klávesnicí>

Zadejte nastavení pro ověřování pomocí klávesnice.
Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.

<Počet Caches pro přihlášené uživatele>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Správa uživatele>  <Správa ověření>  <Ověření klávesnicí>
S pomocí této volby vyberete, zda v rozevíracím seznamu na přihlašovací obrazovce zobrazovat jména uživatelů, kteří se jako předchozí přihlásili do systému stroje. Vyberte <0>, chcete-li skrýt historii přihlašování, a vyberte <1>, chcete-li, aby se zobrazovalo pouze jméno uživatele, který se do systému stroje přihlásil jako poslední. Konfigurace způsobů přihlášení uživatelů a ověřovacích zařízení
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Počet Caches pro přihlášené uživatele>
<0>, <1>, <Max. (Max. poč. pro zařízení)>
Ne
Ne
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information

<Zobrazit tlačítko pro Změnit heslo v nabídce nastavení>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Správa uživatele>  <Správa ověření>  <Ověření klávesnicí>
S pomocí této volby vyberete, zda uživatelům povolit měnit hesla s pomocí v horním pravém rohu přihlašovací obrazovky. Konfigurace způsobů přihlášení uživatelů a ověřovacích zařízení
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Zobrazit tlačítko pro Změnit heslo v nabídce nastavení>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information

<Použít k ověření numerické klávesy>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Správa uživatele>  <Správa ověření>  <Ověření klávesnicí>
Pokud se uživatelské jméno a heslo skládá pouze z čísel, je možné provést ověření pomocí numerické klávesnice.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Použít k ověření numerické klávesy>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Omezit opakované použití hesla>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Správa uživatele>  <Správa ověření>  <Ověření klávesnicí>
Zadejte, zda má být zakázáno opakované použití již použitého hesla.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Omezit opakované použití hesla>
<Zap>, <Vyp>
Pokud je nastavena možnost <Zap>:
<Počet zakázaných posledních hesel>: 1 až 24
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Nastavení pro období zákazu změny hesla>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Správa uživatele>  <Správa ověření>  <Ověření klávesnicí>
Můžete zadat dobu, po kterou je zakázáno měnit hesla.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavení pro období zákazu změny hesla>
<Zap>, <Vyp>
Pokud je nastavena možnost <Zap>:
<Období zákazu>: 1 až 179
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
9EFY-0R5