Problémy s faxy

Faxy nelze odesílat ani přesměrovat.

Pokud nelze odesílat faxy

Zavolejte ze stroje na faxové číslo místa určení a zkontrolujte, zda není telefonní linka připojena k nesprávnému místu.
Pokud není slyšet vyzváněcí tón telefonní linky
Modulární kabel (telefonní linka pro faxování) je odpojen nebo je zastrčen do nesprávného místa. Zkontrolujte modulární kabel a zastrčte jej do správného místa.
Díly a jejich funkce
Pokud se přehraje hlasový průvodce nebo stroj nelze připojit k cílovému faxovému stroji (není slyšet tón faxu)
Může existovat problém s druhou stranou nebo operátorem. Kontaktujte druhého účastníka.

Pokud faxy nelze přesměrovat

Zkontrolujte místo určení přesměrování uložené v adresáři nebo na tlačítku rychlé volby. Pokud není správné, změňte ho.
Úprava uložených míst určení v adresáři
Úprava uložených míst určení v tlačítkách volby na jeden dotek

Jestliže používáte optickou linku nebo IP telefonní linku

Mohou nastat chyby v komunikaci související s kvalitou linky. Další informace získáte od poskytovatele služeb. Chyby komunikace lze někdy omezit snížením rychlosti přenosu v nabídce  (Nastavení/Uložení) <Počáteční rychlost VYS.>. Přenosovou rychlost pro každé místo určení můžete také nastavit z možností adresáře nebo pomocí tlačítek rychlé volby.
<Počáteční rychlost VYS.>
Uložení míst určení do adresáře
Můžete také použít <Autom. nastavit rychlost komunikace při použití VoIP> a omezit tak rychlost komunikace za účelem redukování chyb.
<Autom. nastavit rychlost komunikace při použití VoIP>

Není možný příjem faxů.

Má stroj dostatek volné paměti?

Vymažte z paměti stroje nepotřebné dokumenty.
Ukládání přijatých dokumentů do paměti stroje (Příjem do paměti)

Zkontrolujte číslo za symbolem „#“ a vyhledejte příslušné řešení potíží.

Pokud se nezdaří příjem nebo přenos faxu, zobrazí se na displeji dotykového panelu nebo v hlášení správy komunikace číslo následující po znaku „#“ (chybový kód). Podle chybového kódu můžete vyhledat odpovídající řešení.
Postup řešení každého kódu chyby
9EFY-0S8