Zvýšení zabezpečení dokumentů

Stroj disponuje funkcemi pro zabezpečení papírových a elektronických dokumentů, které mají zajišťovat ochranu před únikem informací a nepovolenými úpravami. Pověřte administrátora (správce), aby implementoval opatření, která minimalizují riziko neoprávněného kopírování, které může vést k úniku citlivých dokumentů a informací nebo falšování oficiálních dokumentů.
Vynucený tisk informací umožňujících identifikaci
Stroj lze nastavit tak, aby na tištěné nebo kopírované dokumenty vždy tiskl informace, jako např. jméno přihlášeného uživatele. Tak budete moci identifikovat uživatele odpovědného za tisk každého dokumentu. Tisk uživatelských informací na dokumenty
Povinný ochranný vodoznak
Na stroji můžete provést takové nastavení, že na pozadí tištěných nebo kopírovaných dokumentů vždy vloží neviditelný text, např. „DŮVĚRNÉ“ nebo „PŘÍSNĚ TAJNÉ“. Při kopírování se vložený text zobrazí na zhotovené kopii a varuje tak uživatele před neoprávněným okopírováním či rizikem úniku informací. Vložení neviditelného textu (Povinný ochranný vodoznak)
Digitální podpisy
Spolehlivost dokumentů vytvořených na stroji můžete zvýšit tím, že naskenovaným dokumentům přidáte digitální podpisy. Digitální podpis se přidává s pomocí mechanismu klíče a certifikátu a umožní vám identifikovat zařízení a/nebo uživatele, který dokument vytvořil, a zároveň zajistí, že data nebudou změněna. Přidání digitálního podpisu k odesílaným souborům
9EFY-0EX