<Běžný>

Zadejte nastavení, která jsou společná pro všechny funkce, jako je Nastavení podávání papíru, Nastavení výstupu papíru, Nastavení tisku, Nastavení skenování a nastavení funkce Generovat soubor.

<Nastavení podávání papíru>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Běžný>
Zadejte nastavení pro podávání papíru, která jsou společná pro všechny funkce.

<Nastavení výstupu papíru>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Běžný>
Zadejte nastavení pro výstup papíru, která jsou společná pro všechny funkce.

<Nastavení tisku>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Běžný>
Zadejte nastavení pro tisk, která jsou společná pro všechny funkce.

<Nastavení skenování>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Běžný>
Zadejte nastavení pro skenování, která jsou společná pro všechny funkce.

<Generovat soubor>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Běžný>
Zadejte nastavení pro generování souborů, která jsou společná pro všechny funkce.

<Nastavit způsob ověření>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Běžný>
Zadejte nastavení pro metody ověřování, která jsou společná pro všechny funkce.
9EFY-0K2