<Nastavení/Údržba>

Zadejte nastavení pro úpravy, jako je kvalita obrazu, a pro funkci automatického čištění stroje.

<Nastavit kvalitu obrazu>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení/Údržba>
Zadejte úpravu kvality obrazu pro kopírování a tisk.

<Nastavit akci>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení/Údržba>
Zadejte nastavení pro úpravu akcí stroje.

<Údržba>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení/Údržba>
Zadejte nastavení pro funkci automatického čištění stroje.
9EFY-0JS