Tisk z paměťového média (Tisk z média)

Na stroji lze přímo vytisknout soubory uložené na paměťovém médiu bez použití počítače. To je praktické v případě, kdy chcete na pracovišti vytisknout data přinesená zvenku, nebo kdy chcete vytisknout data, která si s sebou přinesete do jiného podniku.
Použití paměťového média
Informace o použitelných paměťových médiích nebo o připojování/odebírání paměťového média viz Připojení paměťového zařízení USB.
Pokyny k používání paměťového média viz v Práce s daty na paměťovém médiu.
V závislosti na formátu souboru může být vyžadován volitelný produkt. Systémové volitelné doplňky
9EFY-08K