Omezení množství toneru použitého při barevném tisku

Když se na papír zafixuje nadměrné množství toneru, mohou se barvy vytisknout nesprávně, například u hodně sytých znaků nebo linek se můžou objevit paobrazy. Vadu lze omezit snížením množství fixovaného toneru.
Tato funkce může zlepšit následující vady.
Rozptýlení toneru kolem tmavých oblastí na vytištěných obrazech
Nekvalitní fixace toneru v prostředí s nízkou teplotou
Ztmavení obrazů vytištěných na transparentní listy při promítání
Prosvítání obrazu při kopírování originálů z oboustranného tisku
Tato funkce je povolena, když je v nabídce <Kopie>, <Tisk> nebo <Přístup k uloženým souborům> vybrána možnost <Použít plné barvy> v části <Vybrat barvu> nebo když je vybrána možnost <Použít Auto (Barvy/Černá a bílá)>, to znamená, když je aktuální režim tisku rozpoznán jako plnobarevný tisk.
Použití této funkce může negativně ovlivnit kvalitu barevného tisku.
1
Stiskněte tlačítko  (Nastavení/Uložení)  <Nastavení/Údržba> <Nastavit kvalitu obrazu> <Nastavit množství toneru pro barevný tisk>.
2
Vyberte nastavení množství toneru a stiskněte <OK>.
Při nastavení <Vyp> se tiskne se standardním množstvím toneru.
Při nastavení <Úroveň 1> se tmavé oblasti tisknou s mírně nižším množstvím toneru než standardně.
Při nastavení <Úroveň 2> se vše tiskne s nižším množstvím toneru.
9EFY-0S1